September 2021

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 30
8:00am School Resumes
Show less
 31
Show less
 1 September
Show less
 2
Show less
 3
Show less
 4
Show less
 5
Show less
 6
6:00pm Form 8 Syllabus Evening
Show less
 7
6:00pm Form7 Syllabus Evening
Show less
 8
2:15pm 2nd Hockey v Heriots U12b
2:15pm U11A Hockey v Heriots U12cs
2:30pm 1st XV Rugby v Merchiston
2:30pm U11A Rugby v Merchiston
6:00pm Form 6 Syllabus Evening
Show less
 9
6:00pm Form 5 Syllabus Evening
Show less
 10
Show less
 11
Show less
 12
Show less
 13
6:00pm Form 4 Syllabus Evening
Show less
 14
6:00pm Form 3 Syllabus Evening
Show less
 15
6:00pm Form 2 Syllabus Evening
Show less
 16
6:00pm Form 1 Syllabus Evening
Show less
 17
Bang Goes The Borders -...
Show less
 18
Bang Goes The Borders -...
Show less
 19
Show less
 20
4:30pm Education Committee Meeting
Show less
 21
8:30am SMT Meeting
Show less
 22
2:00pm 1st Hockey v Cargilfield
2:00pm 2nd Hockey v Cargilfield
2:00pm CANCELLED Belhaven Hockey...
2:15pm U10 Hockey v Cargilfield
2:15pm U11A Hockey v Cargilfield
2:30pm 1st XV Rugby v Loretto
2:30pm 2nd Rugby v Loretto
2:30pm U11A Rugby v Loretto
2:30pm U11B Rugby v Loretto
2:30pm U9A, U9B Rugby v Loretto
5:30pm Board of Governors Sub Group...
Show less
 23
5:05pm Chess Club
Show less
 24
Show less
 25
Show less
 26 - Today
Show less
 27
Show less
 28
8:30am SMT Meeting
Show less
 29
2:00pm 2nd Hcckey v Dollar
2:00pm U10 Hockey v Dollar
2:00pm U11A Hockey v Dollar
2:00pm U11A Rugby v Mowden
2:30pm 1st XV Rugby v Earlston HS
2:30pm U8 Rugby v Mowden Hall
2:30pm U9 Rugby v Mowden Hall
2:45pm 1st Hockey v Dollar
2:45pm U9A Hockey v Compass
2:45pm U9B Hockey v Compas
Show less
 30
Show less
 1 October
Show less
 2
Show less
 3
Show less